top of page
Oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich bezighoudt met het behandelen en coachen van de bewegingsproblemen bij mensen met kanker. Een oncologiefysiotherapeut heeft kennis van de ziekte zelf, de chirurgische behandelingen, de radiotherapie, de chemotherapie en/of eventuele verdere behandelingen. Ook de gevolgen van deze behandelingen en de bijwerkingen zijn bekend.

Bij het intake-gesprek worden de klachten besproken, hierna wordt samen met de patiënt een behandeldoel gesteld en wordt er een behandelplan gemaakt. Dit kan bestaan uit een reeks behandelingen, maar ook uit een aantal coachende afspraken.

Ook kunt u terecht voor een eenmalig consult, een trainingsprogramma en/of voor adviezen.

De behandelingen vinden in principe individueel plaats, zowel in de praktijk als aan huis.

 

Klachten die de oncologiefysiotherapeut kan behandelen zijn:
• pijn
• spanningsklachten
• conditieverlies
• spierzwakte
• vermoeidheid
• stijfheid van spieren en gewrichten
• littekenbehandeling
• oedeem

De laatste tijd is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat vooral bewegen een positief effect heeft op de kwaliteit van leven, de pijn, vermoeidheid en het herstel van de belastbaarheid. Bewegen tijdens chemotherapie is ook belangrijk! Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat beweging helpt tegen de chemo-gerelateerde vermoeidheid.

Naast de lichamelijke klachten heeft kanker invloed op het psychisch welzijn van de patiënt, zijn/haar omgeving en op sociaal vlak. De oncologiefysiotherapeut zal de patiënt hier zo goed mogelijk in begeleiden en contact onderhouden met medebehandelaars en de patiënt eventueel doorsturen naar andere disciplines.

De behandeling kan plaatsvinden in verschillende fasen van de ziekte:
• In de curatieve fase is de medische behandeling gericht op de bestrijding van de kanker en kan de fysiotherapeut een rol spelen bij het omgaan met spanningsklachten, de bestrijding daarvan en eventueel het op peil houden van de conditie.
• In de revalidatiefase is de fysiotherapeutische behandeling onder andere gericht op de opbouw van de conditie, de beweeglijkheid en het hervatten van de dagelijkse bezigheden. Ook kan de oncologiefysiotherapeut een adviserende rol spelen in het hervatten van werk en sport.
Soms kunnen er na het succesvol behandelen van de kanker toch nog klachten blijven bestaan, zoals bewegingsproblemen en vermoeidheid. Ook kunnen medische behandelingen op de lange termijn effecten hebben. Soms ontstaan die effecten pas na jaren. Gedegen kennis van de mogelijkheden van behandeling en advisering zijn dan van belang.
• Helaas is de kanker niet altijd te genezen. Is dat het geval, dan komt men in de palliatieve fase. In de palliatieve fase staat het behouden van de kwaliteit van leven centraal. De inhoud van de behandeling bestaat uit het bestrijden van de gevolgen van de ziekte in zoverre dat mogelijk is (bijv. pijn, oedeem) en het zoveel mogelijk op peil houden van de conditie en beweeglijkheid.
• In de terminale fase, waarbij het einde nadert, is de behandeling gericht op het verlichten van pijn en/of bewegingsproblemen, bijvoorbeeld door adviezen te geven over de positie in bed en ademhalingsoefeningen.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van de NVFL (de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie): www.NVFL.nl.

De praktijk is aangesloten bij oncologiefysiotherapie netwerken Kennemerland: https://www.oncofysiomk.nl/ en http://www.oncologiekennemerland.nl/ 

Anchor 1
bottom of page