top of page
Privacy

Uw privacy staat in alle opzichten hoog in het vaandel bij praktijk De verbinding.

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hanteren het medisch beroepsgeheim.

 

Het medisch beroepsgeheim dient een algemeen en een individueel belang. Het algemeen belang bestaat uit het waarborgen van de vrije toegang tot verlening van hulp en bijstand op het gebied van de gezondheidszorg. Dit algemeen belang is met name een zelfstandig toetspunt bij de vraag of er verschoningsrecht bestaat voor de beroepsbeoefenaar in de individuele gezondheidszorg. In het verlengde van het algemeen belang dient het medisch beroepsgeheim ook het individuele belang van de privacy van de patient. Een patient moet erop kunnen vertrouwen dat de informatie die hij/zij aan de hulpverlener verschaft niet zonder zijn toestemming of zonder dat de wet dat toestaat voor andere doeleinden wordt gebruikt of aan anderen wordt verstrekt.

 

Het medisch beroepsgeheim bestaat uit een zwijgplicht en een verschoningsrecht. De zwijgplicht verplicht de hulpverlener om te zwijgen over alles wat hem/haar door de patient is toevertrouwd. Het gaat dus niet alleen om medische gegevens, maar ook om andere informatie die in de relatie tussen hulpverlener en patient naar voren komt. De hulpverlener verstrekt daarom aan anderen dan de patient geen gegevens over de patient.

De Verbinding gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. De Verbinding deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. De Verbinding bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. De Verbinding houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. De Verbinding   vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. De Verbinding informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. De Verbinding informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. De Verbinding informeert patiënten indien De Verbinding bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

Anchor 1
bottom of page