top of page
Tarieven
Wanneer Praktijk voor Oedeem - en Oncologiefysiotherapie De Verbinding geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten, worden met ingang van 1 januari 2024 de volgende tarieven gehanteerd:
 • Screening in het kader van de directe toegankelijkheid fysiotherapie: 

 • Intake en onderzoek fysiotherapie na screening:                                  

 • Screening en intake en onderzoek fysiotherapie:                                  

 • Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing:                                  

 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op verzoek arts):                   

 • Lange zitting (bij complexe en/of meervoudige zorgvragen):               

 • Zitting reguliere fysiotherapie:                                                                

 • Zitting oedeemfysiotherapie:                                                                  

 • Verslaglegging aan derden:                                                                  

 • Telefonische zitting:                                                                                

 • Toeslag voor behandeling aan huis:                                                      

 • Toeslag voor behandeling in een instelling:                                           

 • Niet nagekomen afspraak:                                                                     

€ 20.50 

€ 66,00 

€ 86,50

€ 66,00 

€ 88,00

€ 64,00

€ 44,00

€ 66,00

€ 88,00

€ 20,50 

€ 21,00 

€ 21,00

100% tarief zitting

Anchor 1
bottom of page