top of page
Therapeutisch elastische kousen 

Therapeutisch elastische kousen bij oedeem, trombose en spataderen

Veel mensen lijden aan opgezette, dikke en vermoeide benen of armen ten gevolge van spataderen, trombose, hart en vaatproblemen of een zwangerschap. Ook na een operatie, bestraling, infectie of een ongeval kunnen deze problemen optreden. Dit leidt in veel gevallen tot veneus of lymfatisch oedeem en een abnormale ophoping van vocht in de ledematen en/of buik. De oedeemfysiotherapie richt zich op het behandelen van deze klachten, onder andere door een therapeutisch elastische kous (medisch hulpmiddel) aan te meten en te verstrekken.

De werking

Therapeutisch elastische kousen worden ook wel compressiekousen genoemd, omdat ze een uitwendige druk uitoefenen op (delen van) het been of de arm. Door het uitoefenen van gecontroleerde druk wordt het terugstromen van het vocht naar de lymfe- en bloedvaten gestimuleerd. Op deze manier wordt oedeem en de gevolgen van langdurig oedeemvoorkomen, verminderd en bestreden.

De behandeling

De oedeemfysiotherapeut van praktijk De verbinding is aangesloten bij Fysiotek. (www.fysiotek.nl) Hier is een speciale opleiding gevolgd voor het aanmeten en verstrekken van therapeutisch elastische kousen. Hierdoor kunnen uw klachten professioneel behandeld worden door gebruik te maken van een gecombineerde behandelfase. De compressiebehandeling is vooral gericht op het mechanisch terugdringen van het opgehoopte vocht en het stimuleren van uw lymfevaten door manuele lymfdrainage, bewegingsadviezen en zwachtelen. Op het moment dat uw ledematen oedeemvrij zijn of als een stabiele fase is bereikt zal uw therapeut compressiekousen aanmeten.

 

Vergoeding door de zorgverzekeraar:

Er worden twee paar kousen per lopend jaar vergoedt vanuit de basisverzekering op verwijzing van de huisarts of specialist.

Anchor 1
bottom of page